ხიდისთავის პროფესიული სწავლების ცენტრი     ფოტო გალერეა   
2012-04-06    

           კოლეჯის სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გაშენებულია ევროპული ჯიშის ჯუჯა ვაშლის ხის ბაღი,

ბაღის მოვლა-გაშენებაზე აქტიურად არიან ჩართულები როგორც კოლეჯის ადმინისტრაცია ასევე

სტუდენტები. საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით სტუდენტებმა შეწამლეს ხეხილი,

შეიტანეს სასუქი და დარგეს ახალი ვაშლის ნერგები.